"Det vi inte kan förändra måste vi acceptera! för att skapa
resultat, fokuserar vi på det vi kan förändra och förbättra!
aktivo levererar realiserbara och bestående resultat"

"willingness is the key"
Fredrik Lyrblad

vår utgångspunkt

aktivo lever och verkar i verkligheten, vad behövs just nu? vad behöver genomföras idag för att driva verksamheten framåt? Det är de beslut som tas idag som avgör morgondagen och en verksamhets fortlevnad över tid, om och om igen. 

interimt ledarskap

aktivo erbjuder sig att sätt täcka upp eventuella glapp i er organisation. Är ni i behov av att snabbt kunna få in ledare med gedigen erfarenhet och kompetens?  

projekt-/ förändringsledning

aktivo erbjuder projektledning med målsättning att säkerställa förändring enligt era önskemål. Vare sig det handlar om organisation, effektivisering, verksamhetsutveckling. 
 

verksamhetsutveckling

aktivo erbjuder sig att vara er externa expert, rådgivare och resurs för att tillsammans med er säkerställa effektiviteten i eran verksamhet. 

utbildning

aktivo erbjuder utbildningar inom de områden som direkt berör vårt primära tjänsteutbud. Utbildningarna har ett enda syfte, att överföra kunskap till era medarbetare. 
 

- aktivo svenska ab - aspgatan 3 - 426 77 västra frölunda - info@aktivo.se -
- copyright 2002-2015 -