vem är fredrik?

"willingness is the key"
 

fredrik lyrblad

Att få arbeta proaktivt i team och skapa engagemang/samsyn och därigenom åstadkomma goda resultat tillsammans, är något som jag brinner för. Jag är en öppen och enkel person som snabbt skapar förtroende inom alla olika personalkategorier.

Mitt mål och fokus är alltid att skapa mervärde och engagerade medarbetare i alla led som i sin tur skall leda till ökad lönsamhet.

- Driftig, orädd, handlingskraftig Smålänning

Är som person mycket intresserad och nyfiken. Genom denna nyfikenhet och genom väl utförda uppdrag har nedanstående personliga egenskaper utvecklats genom åren. 
 
 • Utvecklande – lärande - coachande ledarskap
 • Analytisk! Ser snabbt var och vad förändring/förbättring krävs för att nå önskat resultat
 • Operativ, befinner mig gärna i ”verkligheten”
 • Förmågan att se andras behov för att skapa samsyn/engagemang för att nå gemensamma mål 
 • Anpassar mig snabbt till nya miljöer – organisationer – grupper - individer
 • För obehindrat dialog med alla tjänsteroller i en verksamhet.
 • Fokus på affärsmässighet 

- branscher, kompetenser, tekniker och metoder

 • Tillverkning (plast, metall, trä, maskin)
 • Vision, strategi, mål, policy, återkoppling, rapportering
 • Förpackning
 • Dokumenthantering (styrande, redovisande, mallar)
 • Bygg
 • Ärendehantering, avvikelsehantering
 • Mjukvaruutveckling/Teknikutveckling
 • Workshop ledare, utbildare
 • Medicintekniska hjälpmedel
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, TS 16949
 • Data & IT/ Tele- datakommunikation
 • 5S, Lean, JIT, PDCA, FMEA, TPM, Kaizen, KPI     
 • El & kraft
 • Scrum, Agil utv. Mätteknik
 • Universitet & högskola
 • Axapta, Jeeves, Pyramid, MS Office, SharePoint, MS Project 

- processkännedom

Har under årens lopp fått möjlighet och förtroende att både driva, förvalta, utveckla och implementera föjande processer:
 

 • Ledningsprocesser
  • Beslutsprocessen, vision, strategi och målprocessen, resurshantering, policys, intern & extern kommunikation
 • Utvecklings-/ projektprocesser
  • Utveckling och implementation av processerna i sin helhet (från ax till limpa)
 • Operativa processer
  • Försäljning-, orderhantering-, produktions-, och leveransprocesser
 • Stödprocesser
  • Inköpsprocess inklusive leverantörsutveckling
  • Ekonomiprocess för hantering av kostnader och uppföljning
  • Processer omfattande hälsa, säkerhet och miljö (arbetsmiljö och brandskydd) 
  • Dokumenthantering, ärendehantering, avvikelse och ständiga förbättringar 
  • Underhållsprocesser
  • Personalrelaterade rutiner inkl. löne- samt bonusprogram

- anställningar

2002-     nuvarande - Interim Manager, Management Consultant
aktivo svenska ab, Göteborg, grundare och ägare

 • Interimt ledarskap - förvaltande/utvecklande/avvecklande  
 • Verksamhetsutveckling - analys/förslag/genomförande/uppföljning/förbättring  
 • Organisationsutveckling - struktur/roll/befattning/ansvarsfördelning
 • Projektledning - planering/genomförande/uppföljning/förbättring
 • Utbildning - ledningssystem, interrevisionsutbildning

2001-2002 - Kvalitets & Miljöchef       
Dolomite AB, Anderstorp, Medicintekniska hjälpmedel, rollatorer 

 • Ansvarig för samtliga kvalitets och miljörelaterade frågeställningar omfattande: den egna verksamheten, leverantörer, kunder samt berörda myndigheter. Utveckling och implementering av nytt processbaserat ledningssystem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 46001). Budget och personalansvarig.

1998-2001- Supplier Development "Key suppliers"
Isaberg Rapid AB, Hestra, Kontorsprodukter, mekaniska, elektriska, elektroniska

 • Huvudansvarig för företagets nyckelleverantörer inom: kvalitet, leveranssäkerhet, kostnadsreduktion samt utbildning. Utveckling av bedömning/värderingssystem samt system för selektering av leverantörer. Utveckling av inköpsprocess med fokus på att förse projekt, löpande produktion och drift med material i rätt tid. Ökade leveranssäkerhet från 75 % till 98 % samt reducerade avvikande orderrader med 50 % på 18 månader.

1997-1997 - TF Produktionsledare
Isaberg Rapid AB, Hestra, Kontorsprodukter, mekaniska, elektriska, elektroniska

 • Ansvarig för produktionsavsnitt omfattande produkter beställda av Xerox. “The Document Company”.

1991-1996  - Medarbetare produktion
Diverse industriarbeten, produktion/verkstad

 • Sigab, Gnosjö, manuell svetsning
 • Troax Sverige AB, Hillerstorp, manuell svetsning
 • Träspecialen AB, Smålandsstenar, montering/pack
 • OK/Q8, Gislaved, bilmekaniker
 • Isaberg Rapid AB, Hestra, ytbehandlare
 • Rörbolaget AB, Smålandsstenar, VVS montör (86-91feriejobb)

- utbildningar

1996-1998 - Produktionsteknik, Ingenjörshögskolan i Jönköping/Gnosjö

 • Organisation & Ledarskap
 • Logistik – Produktionsekonomi - Teknisk matematik
 • TQM (total quality management) - Kvalitetsverktyg för ständig förbättring
 • Kvalitet - Miljöledningssystem (ISO 9001 – ISO 14001)
 • Kommunikation, muntlig - skriftlig presentationsteknik
 • Materiallära 

1989-1991 - Ekonomiskt program, Gärdesskolan, Gislaved

 • Företagsekonomi 

- kurser

 • Projektledning, Wenell AB
 • Leverantörskvalitet, Sandholms Associates
 • Kvalitetsbristkostnad, Sandholms Associates
 • Industriteknik, industriell svetsning, AMU gruppen
 • Internrevisor, kvalitets- och miljöledningssystem, D5Q
 • Konstruktion kontra miljö, IVF
 • SPS (statistisk process styrning), Quality Control AB
 • Ritningsläsning, internutbildning Isaberg Rapid AB

- personligt

Är uppväxt och fostrad i den s.k. Gnosjöandan där jag även 2002 grundade aktivo. 2007 flyttade jag permanent till Göteborg.  Jag har alltid uppskattats av mina kunder/kollegor i rollen som medarbetare men även som konsult. Jag är en duktig kommunikatör med stor självkännedom och har lätt för att argumentera/sälja samt motivera/övertyga andra i en positiv bemärkelse.

Jag uppskattar öppenhet och ärlighet. Jag ger positiv och negativ kritik på ett humant sätt och förväntar mig desamma av min omgivning. Är alltid mycket engagerad i mina arbetsuppgifter, drivande, orädd, samarbetsvillig och handlingskraftig. Tar gärna på mig personal, budget och resultatansvar. Försöker alltid överträffa kundens mål och förväntningar vilket ger kunden ett mervärde och mig som konsult personlig tillfredsställelse.

Min fritid ägnar jag i första hand åt min familj.  Tränar regelbundet för att ge mig själv de bästa förutsättningarna, ges tillfälle spelar jag gärna golf eller arbetar praktiskt med underhåll av hus och trädgård. Läser gärna både romaner och facklitteratur. Under tidigare år har jag renoverat flera fastigheter samt två bilar.

- aktivo svenska ab - aspgatan 3 - 426 77 västra frölunda - info@aktivo.se -
- copyright 2002-2015 -