matchar vi?

"willingness is the key"
 

ett uppdrag med aktivo

aktivo tar aldrig ett uppdrag för givet, eftersom ett förtroende är något vi måste förtjäna. Genom ett starkt engagemang i kombination med den kompetens som vi besitter är målet alltid att överträffa dina förväntningar. 

- matchar vi?

Oavsett tidigare kommunikation är det av stor vikt att träffas personligen för att gå igenom förutsättningarna för ett eventuellt uppdrag.

aktivo är alltid mycket mån om att inhämta så mycket information som möjlig för att kunna avgöra följande:
 

  • Är aktivo rätt samarbetspartner för kunden?
  • Är kunden rätt för aktivo?
  • Vilka förväntningar har kunden?
  • Vilken kompetens kommer att krävas?
  • Vilken omfattning har uppdraget?

- offert/avtal

Utifrån det första mötet upprättas sedan ett kombinerat underlag Offert/Avtal.

I dokumentet beskrivs uppdraget övergripande men även i detalj med specifika målsättningar. Vad som skall levereras framgår också mycket tydligt utifrån kundens önskemål. Detta för att vi skall träffa "rätt" från början. 

- löpande avstämning

Det är av stor vikt att löpande genom uppdraget stämma av status. Detta för att aktivo snabbt tillsammans med dig skall kunna genomföra korrigeringar i pågående arbete

- Kostnader

aktivos egen kostnadsmassa är minimal. Detta medför att kostnaden för att anlita aktivo blir riktigt fördelaktig för dig som uppdragsgivare.  

Interimt ledarskap / projektledning

  • Totalkostnaden för en anställning inkluderat sociala avgifter, pensionsavsättning och skatt, semesterrätt och semesterersättning, försäkringar och utbildning samt ev. rörliga ersättningar så är skillnaden inte överhängande. 
  • Priset per månad är något högre än en anställning, men totalkostnaden är oftast lägre när alla faktorer vägs in.
Verksamhetsutveckling / utbildning
  • Även inom dessa områden kan aktivo erbjuda ett fördelaktigt pris för dig som uppdragsgivare. Vilket till största del beror på att aktivo egen omkostnadsmassa är ringa. 

- aktivo svenska ab - aspgatan 3 - 426 77 västra frölunda - info@aktivo.se -
- copyright 2002-2015 -