kunskap skapar framgång!

"willingness is the key"
 

utbildning

Vi på aktivo anser att många utbildningar som finns på marknaden inom området är för bundna till "färdiga" modeller och teorier. Därför erbjuder vi utbildningar inom de områden som direkt berör vårt primära tjänsteutbud. Det vi gör annorlunda är att vi i bygger utbildningsinnehållet utifrån er verklighet, just där ni befinner er nu. Detta medför att era medarbetare direkt kan applicera sin nyvunna kunskap för att förbättra er verksamhet. 

- er verklighet i fokus

Oavsett vilken utbildning som aktivo erbjuder är det alltid lönsamheten som ligger i fokus. Deltagare på våra utbildningar skall direkt efter genomförd utbildning kunna göra en skillnad.

Många gånger hör man personer som gått ubildingar säga "det fungerar inte hos oss", "hur skall vi applicera detta på vår verksamhet" etc.

Därför vill aktivo alltid innan vi genomför någon av våra utbildningar först genomföra en dialog med er.

Syftet och målet med detta är att få mer information om er verksamhet för att vi skall kunna bygga in er verklighet i våra utbildningar i den utsträckning detta är möjligt.

- att välja aktivo skall löna sig!

I de fall aktivo väljs som utbildningspartner är vårt mål alltid att genomföra utbildningen på ett sådan sätt att ni som kund  skall inhämta kostnader för genomförd utbildning. 

Det vill säga att välja aktivo skall ses som en investering, där kostnader snabbt kan inhämtas genom arbete inom er verksamhet.

- våra utbildningar

- aktivo svenska ab - aspgatan 3 - 426 77 västra frölunda - info@aktivo.se -
- copyright 2002-2015 -