effektiva processer

"willingness is the key"
 

effektiva processer

Har ni svårt att överblicka er verksamhet? Är medarbetare i er verksamhet oklara med vad som gäller? Har ni interna flöden / processer som inte fungerar optimalt? Äts vinsten upp av onödigt höga interna omkostnader? 

- vad tillför aktivo?

aktivos utbildning ger er konkreta verktyg som behövs för att driva ett processutvecklingsarbete som verkligen skapar värde för er organisation. 

Utbildningen anpassas till vad just ni befinner er i ert arbeta med effektiva processer, dvs. behovet i er verksamhet

- resultat

Utbildningens syfte är att ge deltagare insikt och förståelse i processutvecklingsarbetet.

aktivo utgår ifrån effektiva, beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets processer.

- utbildning skall betala sig

Genom att utbilda medarbetare i effektiva processer och processutveckling med direkt koppling till den egna verksamheten, skapas en bra grund för ett fungerade arbete med att effektivisera er verksamhet. 

- effektiva processer

Heldag 
Utbildningen genomförs under en heldag. Då organisationer befinner sig i olika stadier i arbetet med att upprätta, utveckla och implementera aktuella processer, anpassas den dag helt och hållet utifrån era förutsättningar. Exempel på innehåll:
 

- grund och syfte
- översyn befintliga processer
- identifiera processer
- definiera processer
- praktisk övning 
- att utveckla/förbättra processer
- att dokumentera sina processer


Behöver ni mer utbildning kan vi med enkelhet bygga på med fler utbildningsdagar parallellt med att förändringar införs i er verksamhet

kontakta aktivo för förslag på upplägg samt offert.

- aktivo svenska ab - aspgatan 3 - 426 77 västra frölunda - info@aktivo.se -
- copyright 2002-2015 -