internrevisionsutbildning

"willingness is the key"
 

internrevisionsutbildning - kvalitet/miljö

Är ni för få utbildade internrevisorer? Upplever ni att befintliga internrevisorer inte har rätt förutsättningar för att bedöma effektiviteten eller lönsamheten i era process? Ligger exempelvis ISO standarder i fokus och inte den egna effektiviteten/lönsamheten?

- lönsamhet i fokus

Enligt flera ISO standarder ställs krav på att en verksamhet skall utbilda s.k. internrevisorer. Dessa skall sedan genomföra interna revisioner enligt upprättad revisionsplan.

Fokus i dessa sammanhang är alltför ofta den aktuella ISO standarden och inte effektiviteten i den egna verksamheten.

Detta leder enligt aktivo till ett resursslöseri genom att dessa revisioner inte skapar det värde som avses.

- system- och processrevision

Syftet med en systemrevision är att säkerställa att upprättad dokumentation tillhörande ledningssystemet motsvarar de krav som återfinns i aktuell externa standard. Denna typ av revision kallas normalt "Externrevision" och genomförs av valt certifieringsorgan. 

Med en processrevision avser aktivo en revision med syftet att säkerställa att den egna verksamheten följer upprättade processer och rutiner för att erhålla inre effektivitet. 

- att tänka på

En verksamhets kostnader för en treårsperiod uppgår till ca 120 000 sek. Denna summa omfattar endast den externa revisorns kostnader. Inkluderas en verksamhets interna kostnader (arbetstid och utbildningskostnader) ökar denna summa avsevärt.

Därav vikten av att verkligen genomföra revisoner av verksamheten som genererar resultat för Er. 

- internrevisionsutbildning

2 - 3 dagar (beroende på innehåll)
Kunskap om hur man genomför en intern revision av ett kvalitets- och miljöledningssystem baserat på ert system samt kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Efter kursen kan du som revisor självständigt planera, aktivt delta i genomförande, följa upp revisioner samt rapportera revisionsresultatet. 

Exempel på innehåll: 
 

- bakgrund, syfte och struktur
- systemarkitektur
- genomgång av kraven i aktuell standard
- tolkningar och tillämpningar
- revisionsprocessen
​    - förberedelser
    - genomförande
    - sammanställning och uppföljning
- revisionsmetodik
- praktiskt genomförande av revision


Utbildning sker i Era lokaler eller enligt överenskommelse. Kursmaterial ingår. Deltagare erhåller utbildningsintyg efter avklarad utbildning

kontakta aktivo för förslag på upplägg samt offert.

- resultat

Genom att utbilda interrevisorer med direkt koppling till den egna verksamheten (i den mån detta är möjligt), ges förutsättningar för att interna revisioner skall generera kvalitativa faktabaserade statusrapporter.

Dessa rapporter kan sedermera fungera som beslutsunderlag för ständiga förbättringar inom er verksamhet. 

- aktivo svenska ab - aspgatan 3 - 426 77 västra frölunda - info@aktivo.se -
- copyright 2002-2015 -