effektivt ledningssystem

"willingness is the key"
 

ledningssystem för kvalitet och miljö

Ett dokumenterat ledningssystem är det som knyter ihop verksamheten och är ett ramverk, som är till för verksamheten och alla dessa anställda. Samt vid behov även för att specificera hantering av externa parter/intressenter. Vissa pratar om kvalitetshandbok. det gör INTE aktivo, vi avser effektiv ledning och styrning av Er verksamhet.   

- vad tillför aktivo?

Utveckling och implementering av ett dokumenterat verksamhetsledningssystem är i många fall slaviskt styrt utifrån en ISO standard. System som byggs utan hänsyn till vad som faktiskt skall levereras dvs. det som genererar en intäkt är i de flesta fall uteslutande endast en byråkrati som kan ses som en bristkostnad. Ett ledningssystem skall vara en intern uppsättning ”spelregler” föra att möjliggöra ekonomisk tillväxt.  
 

- Ledningssystemet skall vara en av grundpelarna för att säkerställa ekonomisk tillväxt. 

- skräddasydd utbildning

Erbjudanden kan utökas i de fall även grunden för renovering/ uppbyggnad av ett dokumenterat ledningssystem vill genomföras. 

Här genomför vi exempelvis workshops för att ni tillsammans med aktivo skall "sätta" era processer. 

Har ni andra önskemål om upplägg, planerar vi gärna innehåll med er, allt för att ni skall erhålla det ni är i behov av där ni befinner er.

iso standarder

aktivo är specialister inom ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, TS 16949 samt OHSAS 18001 och en rad andra lagar, direktiv och förordningar.

- introduktion ledningssystem

Halvdag:
Riktar sig till er som inte har infört ett dokumenterat och styrt ledningssystem. Exempelvis styrelse-/ledningsgrupp/beslutsfattare. Under denna halvdag introduceras ni i grunderna och erhåller nödvändig kunskap för att sedermera ta beslut i vilken riktning ni vill gå!  

- introduktion i aktuell standard
- syftet med ett ledningssystem
- arkitektur, hur kan/bör det se ut
- process- och organisation
- hur gå vidare?


kontakta aktivo för förslag på upplägg samt offert.

- ledningssystem

Heldag:
Riktar sig till er som inte har ett dokumenterat och styrt ledningssystem eller vill renovera eller implementera ett integrerat ledningssystem 

- introduktion i aktuell standard
- syftet med ett ledningssystem
- arkitektur, hur kan/bör det se ut
- målstyrning
- processkartläggning
- organisationsstruktur
- följa upp och förbättra


kontakta aktivo för förslag på upplägg samt offert.

- aktivo svenska ab - aspgatan 3 - 426 77 västra frölunda - info@aktivo.se -

- copyright 2002-2015 -