förbättra er verksamhet

"willingness is the key"
 

ständiga förbättringar

Att genomföra löpande ständiga förbättringar i samband med att det operativa arbetat genomförs, är inte alltid lätt. Men genom att skapa rätt förutsättningar för era medarbetare kan detta blir möjligt. Över tiden genererar detta en stabil grund vilket medför en effektivare verksamhet. aktivos utbildning syftar endast till att överföra kunskap till era medarbetare för att dessa skall kunna bidra till utveckling av er verksamhet.

- vad tillför aktivo?

Era medarbetare får under utbildningen kunskap om hur en sådan modell kan se ut och kunskap om hur ett effektivt förbättringsarbete kan bedrivas. 

Utbildningen anpassas till vad just ni befinner er i processen med att införa systematiskt förbättringsarbete, dvs behovet i er verksamhet

- resultat

Genom att bygga upp kunskap om ständiga förbättringar eller förbättra redan befintligt arbeta genereras flera olika resultat. Målet är att följande positiva förändringar skall uppnås:

- nå mål med större precision
- engagerade medarbetare

- kundtillfredsställelsen ökar
- lönsamheten ökar

- ständiga förbättringar

Heldag
Utbildningen genomförs under en heldag. Då organisationer befinner sig i olika stadier i arbetet med att skapa en grund för effektivisering och ständiga förbättringar, anpassas den dag helt och hållet utifrån Era förutsättningar. Exempel på innehåll:
 

- grund och syfte
- modeller för ständiga förbättringar
- löpande arbete med ständiga förbättringar


Behöver ni mer utbildning kan vi med enkelhet bygga på med fler utbildningsdagar parallellt med att förändringar införs i er verksamhet

kontakta aktivo för förslag på upplägg samt offert.

- utbildning skall betala sig

Genom att utbilda medarbetare i ständiga förbättringar med direkt koppling till den egna verksamheten, skapas en bra grund för ett fungerade arbetet med att förbättra och effektivisera er verksamhet. 

- aktivo svenska ab - aspgatan 3 - 426 77 västra frölunda - info@aktivo.se -
- copyright 2002-2015 -