top of page

"Det vi inte kan förändra måste vi acceptera! för att skapa
resultat, fokuserar vi på det vi kan förändra och förbättra!
aktivo levererar realiserbara och bestående resultat"

 

"willingness is the key"
 

Fredrik Lyrblad

interimt ledarskap

verksamhetsutveckling

utbildning

hem

aktivo startade 2002 i de Småländska skogarna i Gnosjöregionen.  aktivo har en bakgrund inom i första hand den tillverkande industrin, och har sedan starten genomfört uppdrag åt ett antal kunder inom skilda branscher, allt från mjukvaruutveckling, telecom, vård, bygg, fordon etc. 

willingness is the key

Vi använder oss av uttrycket "willingness is the key", vilket vi anser är grundförutsättningen som krävs för att tillsammans med dig genomföra lyckade uppdrag.

Med "willingness is the key" menar vi följande:

  • villig att våga

  • villig att tänka nytt

  • villig att förändra

  • villig att samarbeta

affärsidé

värdeord

Att visa ödmjukhet inför varje uppdrag, att inte ta något för givet, genererar en möjlighet att verkligen se situationen för vad den verkligen är. Detta tillsammans med en uppriktighet och öppenhet är en förutsättning för att på ett handlingskraftigt sätt kunna bemöta en uppgift och tillsammans nå önskat resultat.

  • Ödmjukhet

  • Öppenhet

  • Handlingskraft

tillgänglighet 

  • att som extra resurs/kompetenskälla avlasta företag inom ledningsarbete, såväl övergripande som inom produktion, inköp, kvalitet, och projektledning.

  • att hjälpa företag till ökad konkurrenskraft och lönsamhet, genom uppbyggnad, utveckling eller uppdatering av verksamhetssystem med målstyrning i fokus.

  • att genom analys av processer ge förslag, planera eller genomföra förbättringar efter önskemål.

aktivo är aldrig längre bort än ett samtal. aktivo bidrar med sin kunskap, erfarenhet och kompetens som kompletteras med er. 

aktivo genomför allt från punktinsatser till långsiktigt stöd. Arbetet kan utföras på plats eller på distans beroende på uppdraget. aktivo lägger stor vikt på en effektiv kommunikation med dig och på så sätt blir arbetet anpassat till företaget, resultatet användbart och tiden effektiv.

bottom of page