top of page

vi levererar styrning!

Har er verksamhet flera olika projekt på gång? Har ni svårt att med befintliga resurser säkerställa att aktiviteter blir klara i tid? Är ni ovana vid att driva/administrera projekt? aktivo erbjuder sig att avlasta befintlig personal och/eller gå in som extern projektledare efter era önskemål.

vad tillför aktivo?

aktivo erbjuder kvalificerad projektledning med tyngdpunkt på styrning, ekonomi och leverans. aktivo har erfarenhet från styrgruppsarbete, projektledning och projektarbete och vana att hantera såväl små som mer omfattande projekt. 

aktivo lägger stor vikt vid ert behov, resurser och förväntningar.

rekommendationer

Oavsett inriktning på uppdraget levererar alltid aktivo rekommendationer på förbättringsområden baserade på fakta.

aktivo förser er med fullständigt korrekt information om förhållanden i aktuellt projekt på ett professionellt sätt, som kan fungera som beslutsunderlag för direkta eller framtida förbättringar.

projektstöd / coachning

aktivo erbjuder också stöd till ledningen av ett eller flera projekt. Det kan innebära coachning, stöd vid planering, projektanalys, instyrning av projekt, granskning av projektplaner och målbeskrivningar, stöd i samband med projektmöten och styrgruppsmöten. Denna form av stöd riktar sig vanligtvis till:
 

  • Projektbeställare/styrgrupp som är i behov av operativt stöd vid inledningen av ett nytt projekt

  • Mindre erfarna projektledare som är i behov av handledning

  • Mer erfarna projektledare som är i behov av en extern samtalspartner

  • En grupp projektledare som är i behov av att utvecklas

  • En projektgrupp som är i behov av stöd vid instyrning/start av ett projekt

bottom of page