top of page

vem är fredrik?

Att få arbeta proaktivt i team och skapa engagemang/samsyn och därigenom åstadkomma goda resultat tillsammans, är något som jag brinner för. Mitt mål och fokus är alltid att skapa mervärde och engagerade medarbetare i alla led som i sin tur skall leda till ökad lönsamhet.

positiv, vetgirig Smålänning

Är som person mycket intresserad och nyfiken. Genom denna nyfikenhet och förtroendet genom olika uppdrag har nedanstående personliga egenskaper utvecklats genom åren. 
 

 • Utvecklande – lärande - coachande ledarskap

 • Analytisk! Ser snabbt var och vad förändring/förbättring krävs för att nå önskat resultat

 • Operativ, befinner mig gärna i ”verkligheten”

 • Förmågan att se andras behov för att skapa samsyn/engagemang för att nå gemensamma mål 

 • Anpassar mig snabbt till nya miljöer – organisationer – grupper - individer

 • För obehindrat dialog med alla personalkategorier i en verksamhet.

 • Fokus på affärsmässighet 

branscher, kompetenser, tekniker och metoder

 • Tillverkning (plast, metall, trä, maskin)

 • Vision, strategi, mål, policy, återkoppling, rapportering

 • Förpackning

 • Dokumenthantering (styrande, redovisande, mallar)

 • Bygg

 • Ärendehantering, avvikelsehantering

 • Mjukvaruutveckling/Teknikutveckling

 • Workshop ledare, utbildare

 • Medicintekniska hjälpmedel

 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, TS 16949

 • Data & IT/ Tele- datakommunikation

 • 5S, Lean, JIT, PDCA, FMEA, TPM, Kaizen, KPI     

 • El & kraft

 • Scrum, Agil utv. Mätteknik

 • Universitet & högskola

 • Lime, Axapta, Jeeves, Pyramid, MS Office, SharePoint, MS Project 

processkännedom 

Har under årens lopp fått möjlighet och förtroende att både driva, förvalta, utveckla och implementera följande processer:
 

 • Ledningsprocesser

  • Beslutsprocessen, vision, strategi och målprocessen, resurshantering, policys, intern & extern kommunikation

 • Utvecklings-/ projektprocesser

  • Utveckling och implementation av processerna i sin helhet (från ax till limpa)

 • Operativa processer

  • Försäljning-, orderhantering-, produktions-, och leveransprocesser

 • Stödprocesser

  • Inköpsprocess inklusive leverantörsutveckling

  • Ekonomiprocess för hantering av kostnader och uppföljning

  • Processer omfattande hälsa, säkerhet och miljö (arbetsmiljö och brandskydd) 

  • Dokumenthantering, ärendehantering, avvikelse och ständiga förbättringar 

  • Underhållsprocesser

  • Personalrelaterade rutiner inkl. löne- samt bonusprogram

bottom of page