top of page

interimt ledarskap

aktivos grundsyn är att alla medarbetare kan motiveras att bidra till er utveckling. Detta genom att lyssna in vad som motiverar varje enskild individ. Med detta som utgångspunkt ges en möjlighet att hitta "rätt" och uppnå mycket goda resultat samtidigt som medarbetaren växer i sin uppgift. 

interimt ledarskap

Akuta situationer kan uppstå där ett fungerande ledarskap behöver tillsättas med kort varsel.

Interim ledarskap är ett sätt när ni med kort varsel är i behov av en erfaren ledare för ett specifikt och tidsbestämt uppdrag. Syftet är att säkerställa företagets utveckling när ni inte vill tappa tid eller styrning mot uppsatta mål. 

aktivo styrs av uppsatta mål och operativ utmaning. aktivo tar ett linjeansvar och säkerställer att aktiviteter blir genomförda på ett kvalitativt sätt. 

exempel på roller

Genom åren har aktivo agerat ledare i flera olika branscher och på flera olika positioner. Nedan presenteras några olika roller som varit aktuella.

 • Affärsområdeschef

 • Fabrikschef

 • Produktionschef

 • Produktionsledare

 • Operativ chef

 • HR-Chef

 • Kvalitets- och miljöchef

 • Kvalitetskoordinator

 • Platschef (privat/B2B)

projekt/förändringsledning 

aktivo kan ansvar för projekt från start till slut eller delar av projekt, allt enligt era önskemål.

Tillsammans med er som uppdragsgivare skapar aktivo förutsättningar för ett bra resultat, bland annat genom utformning av realistiska mål och planer.

Återkoppling till styrgrupp/beställare sker löpande efter behov eller önskemål med information baserad på fakta. 

exempel på projekt

aktivo har haft förmånen att driva flera projekt med mycket skiftande inriktning och inom flera olika branscher, se nedan: 

 • Uppbyggnad av nytt affärsområde

 • Produktutvecklingsprojekt 

 • Leverantörsutveckling

 • Organisationsutveckling

 • Implementation av IT-plattform för intern kommunikation

 • Implementation av kvalitetsledningssystem

 • Implementation av miljöledningssystem

 • Implementation av ledningssystem omfattande medicintekniska produkter

bottom of page