top of page

kunskap skapar framgång

Vår uppfattning är att många utbildningar som finns inom området många gånger är bundna till "färdiga" modeller.  Det vi gör är att vi i anpassar utbildningsinnehållet utifrån er verklighet, just där ni befinner er nu. Detta medför att era medarbetare direkt kan applicera sin nyvunna kunskap för att förbättra er verksamhet. 

er verksamhet i fokus

Oavsett vilken utbildning som aktivo erbjuder är det alltid lönsamheten som ligger i fokus. Deltagare på våra utbildningar skall direkt efter genomförd utbildning kunna göra en skillnad.

Många gånger hör man personer som gått ubildingar säga "det fungerar inte hos oss", "hur skall vi applicera detta på vår verksamhet" etc.

Därför vill aktivo alltid innan vi genomför någon av våra utbildningar först genomföra en dialog med er.

Syftet och målet med detta är att få mer information om er verksamhet för att vi skall kunna bygga in er verklighet i våra utbildningar i den utsträckning detta är möjligt.

att välja aktivo skall löna sig!

I de fall aktivo väljs som utbildningspartner är vårt mål alltid att genomföra utbildningen på ett sådan sätt att ni som kund  skall inhämta kostnader för genomförd utbildning. 

Det vill säga att välja aktivo skall ses som en investering, där kostnader snabbt kan inhämtas genom arbete inom er verksamhet.

vi utbildar inom följande

bottom of page